Inzicht in de financiën van 2019

Inzicht ín je financiën is de enige manier om grip te krijgen óp je financiën. Daarom is inzicht krijgen ook stap één in de geldnerdmethode die ik volg. Vandaag probeer ik inzicht te krijgen in onze financiën van vorig jaar.

Uitgaven

Bij mijn eerdere pogingen om grip te krijgen op onze financiën heb ik gebruik gemaakt van de informatie die het Nibud geeft over begroten en budgetteren. Het Nibud verdeelt de uitgaven in vaste lasten, reserveringsuitgaven en huishoudelijke uitgaven. Binnen deze rubrieken heb ik verschillende posten gemaakt. De meeste zijn hetzelfde als de posten die het Nibud gebruikt maar hier en daar heb ik wat posten geschrapt ( zoals alimentatie en afbetalingen) of toegevoegd (bijvoorbeeld goede doelen).

Vaste lasten

Hypotheek36.499,61
Gas, water, licht2.322,43
Lokale lasten916,36
Telefoon, televisie, internet1.549,57
Verzekeringen5.098,75
Onderwijs183,02
Contributies en abonnementen1.422,90
Vervoer11.076,76
Inkomstenbelasting113,00
Zakgeld308,00
Totaal59.490,40

Wat meteen opvalt is natuurlijk de enorme uitgave aan de hypotheek. Gelukkig is daar een goede verklaring voor. Vorig jaar hebben we namelijk tussentijds de rente aangepast van 4,20% naar 1,44%. Dat kostte ons weliswaar een flinke boete maar die woog ruimschoots op tegen het voordeel van de lagere rente. Bovendien mogen we die boete aftrekken bij de belastingaangifte van 2020.

De tweede post die opvalt is vervoer. Daar hebben we blijkbaar bijna €1000 per maand aan uitgegeven. Dat vind ik wel héél erg veel! Een deel van die kosten hebben we dit jaar overigens niet meer. Vorig jaar werkte ik nog in Amsterdam en reisde daar per trein heen. De trajectkaart die ik daarvoor had, heb ik voorgeschoten. Mijn toenmalige werkgever heeft inmiddels die kosten terugbetaald. Verder betaalde ik vorig jaar de wegenbelasting voor de auto die ik voor de zaak heb van onze privérekening. Duidelijk voorbeeld van weinig grip op/interesse in onze financiën. Inmiddels wordt de wegenbelasting gewoon vanuit de zaak betaald.

Reserveringsuitgaven

Kleding en schoenen3.077,12
Onderhoud huis en tuin8.831,60
Inventaris3.877,28
Niet vergoedde ziektekosten1.212,55
Vrije tijd5.696,56
Totaal22.694,11

Oei oei oei. Bijna €6.000 aan vrije tijd. Dat is €500 per maand. Ik vind het nogal wat. Hier moet ik de komende tijd verder in duiken.

Voor onderhoud van het huis en de tuin geven we normaalgesproken geen €9.000 per jaar uit hoor. Vorig jaar hebben we eindelijk de tuin onder handen genomen. De tuin was al jaren een doorn in het oog, dus dat werd wel eens tijd. Verder hebben we vorig jaar de opgang naar de tweede verdieping op laten knappen. Meteen na de koop van ons huis in 2006(!) hadden we wel het behang van de wand getrokken maar er geen nieuwe op gedaan. Want man, wat is zo’n trapopgang hoog! Vorig jaar een mannetje aan het werk gezet en alles ziet er nu spic en span uit.

Huishoudelijke uitgaven

Goede doelen3.536,30
Voeding7.291,13
Overig9.132,45
Totaal19.959,88

Tja, die post Overig hè. Ik had al aangegeven dat die post het afvoerputje van mijn administratie is. Maar dat hij zó groot is… Die post gaat binnenkort samen met de post Vrije tijd onder de loep.

Over de post Voeding moet ik ook nog iets kwijt. Ik vind het best veel geld, ruim €7.200. Ik ben daarom eens gaan kijken wat een gezin van vijf gemiddeld uitgeeft aan voeding. En wat blijkt? Volgens het Nibud geeft een gezin zoals het mijne gemiddeld ruim €7.800 per jaar uit aan voeding. Dat doen we helemaal zo gek nog niet dus.

Inkomsten

Nu we onze uitgaven in kaart hebben kunnen we kijken naar onze inkomsten. Daar ben ik snel klaar mee want daar heb ik minder posten voor.

Salaris55.625,81
Rente600,00
Kinderbijslag3.331,23
Voorlopige teruggaaf15.121,00
Overige inkomsten30.727,46
Totaal105.405,50

Mijn (netto) salaris in 2019 is opgebouwd uit inkomsten uit een vast dienstverband en uit inkomsten uit freelancewerk. In 2020 zal het salaris zeer waarschijnlijk volledig voortkomen uit freelancewerk. Tenzij de coronacrisis roet in het eten gooit.

De post Voorlopige teruggaaf is duidelijk een post waar ik in de toekomst nog eens verder in moet duiken. Vorig jaar bestond die voor een deel uit teruggaaf van belastingen uit 2018 maar ook teruggaaf van belastingen uit 2019 die we teveel zouden hebben betaald. Prima natuurlijk om geld terug te krijgen maar ik weet niet precies waarom we het terug krijgen. En dat kan dus ook betekenen dat we het ten onrechte teruggekregen hebben. Het zou dus zomaar kunnen dat ik een blauwe envelop ontvang met het verzoek de nodige centen over te maken aan de Belastingdienst.

Ten slotte de post Overige inkomsten. Deze post was in 2019 zo hoog omdat ik de boeterente die ik moest betalen voor het tussentijds aanpassen van de rente betaald heb uit de buffer van mijn eenmanszaak. Tot nu toe mijn oplossing voor alle tekorten.

Spaarpercentage

En dan nu de hamvraag: wat was het spaarpercentage van 2019? Hoe hoger hoe beter, remember? Hoe meer er over blijft, hoe meer je aan het werk kan zetten, hoe eerder je financieel onafhankelijk bent.

Het spaarpercentage bereken je door het geld dat je overhoudt te delen door de inkomsten:

(inkomsten – uitgaven) / inkomsten = spaarpercentage

Voor ons was dat in 2019:

(105.405,50 – 102.144,39) / 105.405,50 = 3%

Hmm. Dat is niet veel. Met dat spaarpercentage worden we never nooit niet financieel onafhankelijk. Werk aan de winkel dus!

Geef een reactie