Inzicht in de financiën van januari 2021

Ook in 2021 kijk ik elke maand terug op mijn financiën. Door dit consequent te doen krijg je steeds meer inzicht en dat is stap één op de reis naar financiële onafhankelijkheid.

De maand januari kenmerkt zich door zeer hoge inkomsten en dus een lekker hoog spaarpercentage: 52% maar liefst.

Vaste lasten

Hypotheek-411,50
Gas, water, licht-159,00
Lokale lasten-37,90
Telefoon, televisie, internet-102,16
Verzekeringen-3.487,37
Contributies en abonnementen-307,30
Zakgeld-17,50
Goede doelen-287,00
Kleedgeld-85,00
Wegenbelasting-86,00
Totaal-4.970,73

De uitschieter van de maand is de post Verzekeringen. Dit jaar betaal ik voor het eerst de premie voor de ziektekostenverzekering per jaar. Vorig jaar had ik daar een potje voor aangelegd en die zet ik nu in. Verderop zie je dat ook terug bij de post Reservering.

Dat januari dé maand van contributies en abonnement is zie je ook duidelijk. Daar moet ik toch echt eens met de stofkam doorheen.

De post kleedgeld is verhoogd van 50 euro per maand naar 35 euro per maand. Onze dochter krijgt sinds dit jaar haar eerste kleedgeld. Nog niet zoveel als haar broer maar zo kan ze er alvast aan wennen.

Reserveringsuitgaven

Kleding en schoenen-308,08
Onderhoud huis en tuin
Inventaris-104,98
Niet vergoedde ziektekosten-56,67
Vrije tijd-529,50
Vervoer-1.160,85
Onderwijs
Boekhouder
Totaal-2.160,08

Januari was een dure maand qua reserveringsuitgaven. Dat komt vooral omdat we al uitgaven hebben gedaan voor de meivakantie en de zomervakantie. Daarnaast had de auto weer kuren en dat leverde een rekening op van bijna 900 euro.

Reserveringen

Afschrijving-1.032,08
Reservering2.979,33
Totaal1.947,25

Dit jaar doe ik het weer eens anders met mijn potjes voor afschrijving en reservering. Vorig jaar gebruikte ik het potje afschrijving alleen voor pure afschrijving: de auto die op termijn vervangen moet worden, de computer, de mobiel. Dat soort dingen.

Het potje reservering gebruikte ik voor de overige zaken waar ik geld voor opzij wilde zetten. Dingen als de jaarpremie voor de ziektekosten verzekering en het onderhoud van de auto en het huis.

Waar ik in mijn administratie tegenaan liep was dat vooral dat laatste potje niet voorspelbaar is. Het geld dat er in stroomt wel, daar kan je een gemiddelde van afgelopen jaren voor nemen. Maar dat geldt niet voor het geld dat er uit stroomt. Vooral onderhoudskosten fluctueren nogal eens.

Ik heb daarom besloten dat alles wat een regelmatige instroom heeft en een redelijk voorspelbare uitstroom ondergebracht in het potje afschrijving. De rest, en dat zijn met name onderhoudskosten en vakanties, gaat naar reservering.

Je ziet dat voor een deel terug in de uitgaven van deze maand. De post afschrijving is met 1.032,08 een stuk hoger dan de 562,69 van vorige maand. In de post reservering zie je dat nog niet terug omdat ik daar de premie voor de ziektekostenverzekering uit opnam.

Huishoudelijke uitgaven

Voeding-645,44
Overig-118,56
Totaal-764,00

Voeding blijft toch wel een dingetje. Eigenlijk wil ik niet meer dan 600 euro per maand uitgeven maar dat is wederom niet gelukt.

Inkomsten

Salaris6.052,35
Rente
Kinderbijslag585,36
Voorlopige teruggaaf
Overige inkomsten4.847,44
Totaal11.543,15

Qua salaris was januari een mooie maand. Vanuit mijn eenmanszaak voerde ik een kleine salarisverhoging door. Daarnaast kreeg mijn vrouw nog vakantiegeld van Randstad. Zij had al een tijdje een vaste baan maar werkte zo nu en dan ook nog voor Randstad. Dat heeft ze nu opgezegd en daarom kreeg ze deze maand haar opgebouwde vakantiegeld.

In een vorig bericht schreef ik al dat ik mijn ORV ging afkopen. Dat is inmiddels gedaan en de opgebouwde waarde werd in januari uitbetaald. Deze is overigens linea recta naar de hypotheeknemer gestuurd voor de aflossing van mijn hypotheek. Ook de premie die ik elke maand aan de ORV betaalde wordt nu gebruikt voor de aflossing. Zo wordt de sneeuwbal steeds iets groter.

Januari was, net als december, een riante maand.

Spaarpercentage

En dát het een riante maand was zie je ook terug in het spaarpercentage. Die bereken ik door het verschil tussen inkomsten en uitgaven te delen door de inkomsten:

(11.543,15 – 5.495,59) / 11.543,15 x 100% = 52%

Dat is een heel mooi begin van het jaar!

Inzicht

Wat ik mooi vind om te zien is dat het aanleggen van potjes een dempend effect heeft op grote uitgaven. Deze maand heb ik de ziektekostenverzekering voor drie volwassenen betaald en toch ook een hoog spaarpercentage behaald. Hoe kan dat? Omdat ik die gereserveerd had voor die hoge uitgave. Ik schreef daar eerder al over maar nu zie je de theorie mooi terug in de praktijk.

Heb jij wel eens gehad dat iets wat je van te voren uitgedacht had in de praktijk ook prima blijkt te werken?

Lees ook even mijn disclaimer waarin staat dat ik geen advies mag geven en je mijn schrijfsels ook niet als zodanig moet zien.

Geef een reactie